สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

วันที่  8  สิงหาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นายสุทธิศักดิ์  ตันงาม  ผอ.กลุ่ม DL-ICT  และนางสาวอนงค์นาฎ  หน่วยแก้ว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV)  ซึ่งลงพื้นที่สุ่มติดตามกลยุทธ์  6S  การขับเคลื่อน  DLTV  เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพ  ระหว่างวันที่  7 – 8 สิงหาคม  2562  ณ  โรงเรียนบ้านคลองร่วม  โรงเรียนวัดหาดสูง  โรงเรียนบ้านท่าอุดม   โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์  และโรงเรียนบ้านวังรี