สพป.สิงห์บุรี ให้การต้อนรับคณะจาก สพฐ. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางสาววารุณีย์ บุญคงรอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี และบุคลากร สพป.สิงห์บุรี ให้การต้อนรับ คณะจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยท่าน ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รอง ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารและครูโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ สังกัดสพป.สิงห์บุรี เพื่อใช้ประกอบในการขับเคลื่อนหลักสูตร“กิน อยู่ ดู ฟังเป็น”ด้านโภชนาการอาหาร ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี