ร่วมพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 10 / 2562

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ร่วมพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 10 / 2562 ณ หน่วยพัฒนา ที่ 9 จังหวัดเชียงราย  โดยมีนายสมยศ มีเทศ ที่ปรึกษาพิเศษ สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดฯ/ น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว