ผอ.สพม.36 เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.พะเยา

วันที่ 30 กรกฎาคม  2562 เวลา 09.30 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/ 2562 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว