สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมทีมที่ปรึกษาและผู้บริหารใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ครบรอบ 1 ปี จำนวน 35 ราย

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมผู้บริหารใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครบรอบ 1 ปี จำนวน 35 รายและคณะกรรมการที่ปรึกษา จำนวน 21 ราย การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมที่ปรึกษาและผู้บริหารใหม่ได้สร้างความรับรู้และตระหนักในภาระหน้าที่ในการทำงาน และเตรียมความพร้อมในการประเมินสัมฤทธิผลการทำงานเมื่อครบระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ 1 ปี ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2