สพป.พิษณุโลก เขต 2 กำชับ 100% โรงเรียนใช้ Thai School Lunch จัดอาหารกลางวันนักเรียน

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด บรรยายพิเศษ และมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการระดมทุนการศึกษา และโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 กำชับให้ทุกโรงเรียนใช้โปรแกรม Thai School Lunch และ School Lunch System ในการจัดอาหารกลางวัน เพื่อให้โรงเรียนจัดเมนูอาหารกลางวันได้รวดเร็ว หลากหลาย มีคุณภาพ คุ้มค่า ถูกหลักโภชนาการ และสร้างเครือข่ายในการระดมทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นายสมจิตร นาคผู้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดา นางชิดชไม ลมลอย ครูโรงเรียนบ้านสะเดา น.ส.สุภาวดี สกุลใจฉ่ำ พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากร วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2