ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการรองรับยุทธศาสตร์ 20 ปี

วันที่ 14  สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้              นายปริญญา รักพ่อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการรองรับยุทธศาสตร์ 20 ปี ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว