สพป.สิงห์บุรี ดกิจกรรมโครงการส่งเสริม สนับสนุน สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ และกิจกรรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี นายนิวัต เชื้อนาค รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรีบุรี และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม สนับสนุน สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ และกิจกรรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) รวมทั้งกิจกรรมอื่นให้กับโรงเรียนวัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ประกอบด้วย กิจกรรมวาดภาพระบายสี ปั้นดินน้ำมัน กิจกรรมบอกใบ้ทายคำ กิจกรรมนันทนาการ เกมส์ฮูล่าฮูปสัมพันธ์ เกมส์เขย่าไข่ เกมส์อุ้มโป่งน้ำ เกมส์เทน้ำข้ามศีรษะ เกมส์ประคองไข่ การมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขัน และมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในการนี้ นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ร่วมกิจกรรมพร้อมมอบของรางวัลให้แก่นักเรียน โดยมีนางสุภาพ แก้วบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ