สกลนคร เขต 2 ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ดร.เจริญ  ราชโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียน ผู้ปกครอง อำเภอเจริญศิลป์ และอำเภอสว่างแดนดิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยและเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับลูกหลานต่อไป  ณ วัดป่าบ้านทุ่งปลากัด อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร …ชุลีพร/ข่าว