ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา เรื่อง การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

วันที่ 16  สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มอบหมายให้ นางสุทรา เชียงแสน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา เรื่อง การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว