สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง ครั้งที่ 26/2562

         วันที่  19  สิงหาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์   ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ   สวดมนต์   ยืนสงบนิ่ง   แผ่เมตตา   กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต   เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ   ศาสนา   และพระมหากษัตริย์   และการเป็นข้าราชการที่ดี   มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่  มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีจิตสาธารณะ  ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล