พระราชทานความช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจน โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี สพป.พิษณุโลก เขต 2

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 ผู้เชิญพระราชกระแสชมเชย นายอรัญ แสงทอง จิตอาสาที่เสียชีวิตและมอบกระเช้าพระราชทานแก่นางสนอง แสงทอง ผู้เป็นภรรยา รวมทั้งเดินทางลงพื้นที่สำรวจการพระราชทานความช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจนของโรงเรียนแถวบ้านวังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอวังทองจำนวน รายคือ นางสาวสุธิดา แก้วเมือง อายุ 15 ปี (กำพร้าพ่อและแม่) หมู่ที่ บ้านวังน้ำใส ตำบลแม่ระกา และ เด็กชายรัฐภูมิ แย้มทัต อายุ 13 ปี หมู่ที่ 12 ตำบลวังพิกุล
โอกาสนี้ได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อพระราชทานเลี้ยงอาหารนักเรียนจำนวน และ ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน 370 คน และมอบถุงพระราชทาน 140 ถุงให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนแถวบ้านวังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วย

ทั้งนี้ นายบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 2,000 บาท แก่ เด็กชายรัฐภูมิ แย้มทัต นักเรียนโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)