สุดปลื้มปีติ ในหลวงทรงมีพระราชกระแสชมเชยโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) สพป.พิษณุโลก เขต 2

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เป็นผู้เชิญพระราชกระแสชมเชยโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)  ซึ่งทำให้ทราบปัญหาครอบครัวนักเรียนทุกคน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนในความดูแล แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของครูและบุคลากรของโรงเรียน  ที่เห็นถึงความสำคัญของเด็กนักเรียนในความดูแลทุกคน ซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ดี และเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง นับเป็นแบบอย่างอันดี
โดยพลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญพระราชกระแสชมเชยวางหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นายณรงค์เดช โพธิเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) เข้ารับพระราชกระแสชมเชย พร้อมรับกระเช้าพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ ภาคเอกชน และคณะครู ร่วมในพิธี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี
(คุรุราษฎร์บำรุง) อย่างหาที่สุดมิได้