ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่  20  สิงหาคม  2562   นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด  เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู  พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้นแต่ละห้องเรียนของแต่ละโรงเรียน  เพื่อทราบปัญหาในการดำเนินการเรียนการสอน   ปัญหาการอ่านออกเขียนได้  รวมทั้งการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ   ซึ่งวันนี้ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียน  2  โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนวัดเกาะแดง และโรงเรียนวัดปากแพรก