ประชุม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 33/2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้              นางพิฐชญาณ์ แก้วชุมพลกุล พร้อมด้วย  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมวีดีีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่            33/2562 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สพม.36 เพื่อรับฟังข้อราชการ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน           นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว