การจัดทำวารสาร สพม. 36

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายมนต์ขัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เป็นประธานในการจัดทำวารสารเผยแพร่ผลงานประชาสัมพันธ์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  ณ ห้องประชุมดอยตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบไปด้วย ข้าราชการครูที่ปฏบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ ICT ของสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว