ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

           วันที่  21  สิงหาคม  2562   นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเพื่อให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู  พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้นแต่ละห้องเรียนของแต่ละโรงเรียน  เพื่อทราบปัญหาในการดำเนินการเรียนการสอน   ปัญหาการอ่านออกเขียนได้   รวมทั้งการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน  พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ซึ่งวันนี้ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียน 2 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม และโรงเรียนวัดหาดสูง