สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รายงานตัวครูผู้ช่วย 79 อัตรา

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พบครูผู้ช่วยในสังกัด ซึ่งได้รับกาีรบรรจุจากศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  12 วิชาเอก จำนวน 79 อัตรา ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยเริ่มรับราชการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561