ตรวจติดตามการบริหารจัดการระบบโภชนาการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น.  นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน และการบริหารจัดการระบบโภชนาการ และการจัดทำโครงการอาหารกลางวัน  ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โดยมี นายศาสตร์ตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ให้การต้อนรับ/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์/ภาพ-ข่าว