การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับภูมิภาค (Cluster)

วันที่  26  สิงหาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ประธานกรรมการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV)  ประจำปี พ.ศ. 2562  ระดับภูมิภาค  (Cluster)  พร้อมคณะกรรมการฯ  ได้ประเมินโรงเรียนที่ขอรับการประกวดฯ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด  ณ  โรงเรียนบ้านคลองวัว  สพป.สระแก้ว  เขต  2  และโรงเรียนวัดโป่งแรด (ปคุณวิทยาคาร)  สพป.จันทบุรี  เขต  1