การตรวจติดตามและประเมินผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ณ รร.ดำรงราฎร์สงเคราะห์

วันที่ 26 ส.ค.2562 เวลา 16.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   พร้อมด้วย น.ส.อรัญญา  แยงเจริญ  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  และ นายวรวิทย์  ขาวฟอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับ นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ    ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ณ ห้องประชุมโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ โดยมี นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผอ.รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธืชำนาญการ/ภาพ-ข่าว