สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการชมรมภาษาต่างประเทศ

วันที่  27  สิงหาคม  2562  เวลา 10.00 น. นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพวิชาการชมรมภาษาต่างประเทศ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนของครูผู้สอนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนการสอนและเลือกใช้สื่อนวัตกรรมที่หลากหลายในการสอนภาษาอังกฤษและเป็นที่น่าสนใจของผู้เรียน  สามารถนำกลับไปใช้ที่โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยนายสิงคาร  จิตชู  ผอ.โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี  ประธานชมรมภาษาต่างประเทศ  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุมอาคารพระมาโปรด  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2