เขตตรวจราชการที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านพระปรง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

     วันที่ 26 สิงหาคม 2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายสุชีพ  ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ร่วมต้อนรับ ดร.วสันต์ นาวเหนียว ผู้ชำนาญการประจำเขตตรวจราชการที่ 9  สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านพระปรง  เพื่อตรวจเยี่ยมตามนโยบายสำคัญ เช่น ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งโรงเรียนบ้านพระปรงเป็นโรงเรียนต้นแบบของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีมาตรการคุ้มครองเด็กด้านต่างๆ หลายด้าน  ส่งเสริมด้านอาชีพให้กับนักเรียน  รวมทั้งได้ดำเนินโครงการยุวจิตอาสา ลดปัญหาขยะ ดูแลสุขภาวะสิ่งแวดล้อม โดยนายสมหมาย สังขะวินิจ ผอ.โรงเรียนบ้านพระปรง  คณะครู  และนักเรียน  ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ  ในโรงเรียน