สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 34/2562

          วันที่ 28 สิงหาคม 2562   เวลา 08.00 น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 34/2562  ณ ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ