โรงเรียนศึกษาลัย สพป.พิษณุโลก เขต 2 โรงเรียน เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

นายบุญเลิศ มากเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาลัย ด.ช.รังสิมันตุ์ อ้นคูเมือง นักเรียนโรงเรียนศึกษาลัย รับโล่ เกียรติบัตร สถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย และเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2562 กระทรวงวัฒนธรรม จาก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก