รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ประธานเปิดค่าย “ศิลปะไม่ยากอย่างที่คิด” ณ โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้นายจีระศักดิ์ ภาระเวช รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดค่าย “ศิลปะไม่ยากอย่างที่คิด” โดยมีนางสาววรจนา ชมพูพร ผอ.รร.บ้านเซซ่งพัฒนา กล่ายรายงาน ณ โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

กิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการนายนิทัศน์ จันทนากร อาจารย์พิเศษโรงเรียนวังไกลกังวล ครูประจำวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้น ป.4-6 โรงเรียนวังไกลกังวลที่ออกอากาศตามระบบ DLTV โดยมีความประสงค์จะมาสอนศิลปะยังโรงเรียนปลายทางเพื่อพบปะกับครูและนักเรียนที่เรียนในระบบ DLTV

นางสาววรจนา ชมพูพร :  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2