การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTVและ DLIT ของ สพม. 36

วันที่ 31 สิงหาคม  2562 เวลา 08.30 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการประชุม “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTVและ DLIT ของโรงเรียนขนาดเล็ก/โรงเรียนมัธยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36”   โดยมี ดร.อนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรและบรรยายพิเศษ ณ หอประชุม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว