ผอ.สพม.36 ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “ผู้บริหารมืออาชีพในยุค 4.0 “

วันที่ 2 กันยายน 2562  เวลา 08.30 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง “ผู้บริหารมืออาชีพในยุค 4.0 “ โดยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.พัลลภ สงวนนาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว