ประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส

วันที่ 3 กันยายน  2562 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้นางจิตรา ปันแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส,เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงราย ณ   ห้องประชุมราชาวดี   โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม   โดยมีนายภาสกร บุญญารักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีฯ/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว