ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางนรากร ศรีวาปี และนางเพชรี ขามช่วง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561 โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ณ วัดเจ็ดยอด ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ณ วัดเจ็ดยอด ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย