นักเรียน สพม.36 ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี

วันที่ 3 กันยายน  2562 นายธนาภัทธ ยศเรืองศักดิ์ และนางสาวพลอยกนก จอมคำ นักเรียนโรงเรียนจุนวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ของ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา โดยได้รับรางวัลแชมป์ถ้วยพระราชทาน ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วยเกียรติบัตร และทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ณ หอประชุมอาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว