พิธีวางพวงมาลา เพื่อระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ จ.เชียงราย

วันที่ 5 กันยายน  2562 เวลา 07.30 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มอบหมายให้ นายสุชาติ ราชคมน์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และคณะ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ ณ ลานผู้กล้า อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย/ น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว