โล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ

เมื่อ 4 กันยายน 2562 ที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพิษณุ เส็งพานิช รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 รับโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ ของ สพฐ. จากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ในที่ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ กำหนดการประชุมในวันที่ 3-5 กันยายน 2562 โดยมีดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา และนางสาวบุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมแสดงความยินดี