ผอ.สพม.36 เยี่ยมชมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

วันที่ 6 กันยายน  2562 เวลา 13.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอนท  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว