ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ณ โรงเรียนบ้านกุดโจด อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ในวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ได้เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน พร้อมตรวจสภาพความเสียหายของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ ณ โรงเรียนบ้านกุดโจด อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
นายอภิศักดิ์ สระแก้ว : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดโจด
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ : ข่าว

   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2