ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับรางวัลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

นางสุภารีย์ โพนเงิน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 รับรางวัลคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ สูงสุดอันดับที่ 8 จากนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย  

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)