สมาคมชาวพิจิตรมอบทุนการศึกษา

เมื่อ 6 กันยายน 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ นายกสมาคมชาวพิจิตร คุณเชิดพงษ์ สิริวิชช์  อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย​ อินทร์สุข​ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร ในโอกาสที่สมาคมชาวพิจิตร ร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) และผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน มามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพิจิตร จำนวน 300 ทุนๆละ 2,000 บาท
รวม 600,000 บาท ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559  ต่อเนื่องมาทุกปี โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวต้อนรับ  ที่ศูนย์ประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร