สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน ผอ.ร.ร. ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายกำพล บุตรพุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารสถานศึกษา และนายอดุลย์ ม่วงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่9) คณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผูอำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน ดังนี้ 1. นางภัทรดานันท์ กรองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาหงส์ 2. นายวชิระ ประกอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุพรหม และ 3. น.ส.สุธันย์ชนก ทรัพย์ย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุ่ม