ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการ (ค่ายภาษาอังกฤษ) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอำเภอกุดชุม

วันที่  10  กันยายน  2562  เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการ (ค่ายภาษาอังกฤษ) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอำเภอกุดชุม  โดยมี นายธณภัทร  น้อยมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแดง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาโส่ห้วยแก้งหนองหมี  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา  ตำบลห้วยแก้ง  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร

การเข้าค่ายภาษาอังกฤษในครั้งนี้ ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอำเภอกุดชุม รวม 9 โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 154 คน  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังนี้

  1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  2. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา
  3. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ยโสธร เขต 2  :  ภาพ / ข่าว

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2