มหกรรมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมเทคโนโลยี ICT พัฒนาสู่ EEC อย่างมั่นคงและยั่งยืน

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมเทคโนโลยี ICT พัฒนาสู่ EEC อย่างมั่นคงและยั่งยืน และร่วมแสดงความยินดีกับ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันผลงานครู,โรงเรียนยอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ณ  โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว