ผอ.สกล 2 ลงพื้นที่เยี่ยมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ศูนย์เครือข่ายที่ 16

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ดร.เจริญ ราชโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2ลงพื้นที่ตรวจเี่ยมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ณ โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 16 พร้อมเยี่ยมการแข่งขันให้กำลังใจแก่นักเรียนและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน