สกล 2 จัดการประชุมสัมมนาเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสี่

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ดร.เจริญ ราชโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน