สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

เมื่อ 13 กันยายน 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล โดยมี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ที่ห้องตะเภาแก้ว  สพป.พิจิตร เขต 1