สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้”หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวตกรรมการบริหารและการเรียนรู้”สู่คุณภาพผู้เรียนตามศาสตร์พระราชา

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจักรรินทร์ อภิสมัย รองผู้อำนวยการฯเป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้”หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวตกรรมการบริหารและการเรียนรู้”สู่คุณภาพผู้เรียนตามศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนบ้านต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวนิตยา ภูมืไชยา ศึกษานิเทศก์เจ้าของกิจกรรมกล่าวรายงาน กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและนำเสนอนวตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวตกรรมการบริหารและการเรียนรู้”สู่คุณภาพผู้เรียนตามศาสตร์พระราชา มีโรงเรียนแกนนำเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 19 โรงเรียน โดยมีนายอำนาจ ศรีเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นยวนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การอำนวยความสะดวก ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)