รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน Cluster16 (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน)

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ เป็นตัวแทนรับมอบ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย จังหวัดเชียงราย

เพจแอเรียทูโพสต์

วิดีโอพิธีเปิด

วิดีโอการเสวนา