สืบสานประเพณีไทย ส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน

เมื่อ 14 กันยายน 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เยี่ยมชมตลาดนัดนี้เพื่อน้อง อุดหนุนสินค้าท้องถิ่นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ซึ่งดำเนินการโดย สพป.พิจิตร เขต 1 เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยการส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และฝึกประสบการณ์จริงให้กับนักเรียน หลังจากนั้นร่วมสืบสานประเพณีไทยด้วยการตักบาตรรับอรุณ ที่ถนนสายวัฒนธรรม กำแพงแห่งความภักดี