ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่  16  กันยายน  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตคุณภาพกบินทร์บุรี  2  เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู   พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้นแต่ละห้องเรียนของแต่ละโรงเรียน  เพื่อทราบปัญหาในการดำเนินการเรียนการสอน  ปัญหาการอ่านออกเขียนได้  รวมทั้งการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน  พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ   ซึ่งวันนี้ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียน  4  โรงเรียน   ได้แก่   โรงเรียนบ้านหนองบัว   โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม   โรงเรียนวัดตันทาราม   และโรงเรียนบ้านหนองอนามัย