ผอ.สพม.36 ปล่อยปลามหากุศล ณ รร.เตรียมอุดมฯ เชียงราย

วันที่ 17 กันยายน  2562 เวลา 09.09 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธีปล่อยปลามหากุศล เพื่อเพิ่มจำนวนปลาในสระน้ำของโรงเรียน  อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม ด้านความรัก ความเมตตา เอื้ออาทรต่อสัตว์ ให้แก่นักเรียน  ณ  บริเวณสระน้ำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายอิรภาพ  จินาอิ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย,คณะกรรมการสถานศึกษา, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว