สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เตรียมความพร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่  19  กันยายน  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นางสาวเพชรไทย  เย็นแย้ม  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นประธานการประชุมชมรมวิชาการ  ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  การประชุมครั้งนี้เพื่อให้ประธานชมรมวิชาการ  เสนอรายชื่อสมาชิกชมรมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  และเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ  และเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา  2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระหว่างวันที่  9 – 10  ตุลาคม  2562