สพป.พิจิตร เขต 1 เราจะเป็นสำนักงานไร้กระดาษ

เมื่อ 19 กันยายน 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประยุกต์การใช้ Google Docs, Google Sheets, Google Slides และ Google Drive เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นสำนักงานไร้กระดาษ โดยมีบุคลากรในสังกัดทุกคนเข้ารับการอบรม ที่ห้องชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1